Geoteknik

Geoteknik er en ingeniørvidenskab der beskæftiger sig med jord som byggemateriale. Det er en relativt ung videnskab, hvis grundlæggende fysiske og mekaniske sammenhænge først i nyere tid blev formuleret. Geoteknik er den teoretiske baggrund for fundering.

 

For at opnå en sikker og økonomisk fordelagtig fundering af et bygværk, skal man have kendskab til jordens styrke-, stivheds- og strømningsparametre. Disse egenskaber måles ved forsøg på repræsentative jordprøver udtaget fra boreprøver på den aktuelle byggeplads og ved inddragelse af videnskaben geologi, idet egenskaberne afhænger stærkt af jordens dannelsesmåde.

 

Christensen/Kromann tilbyder følgende ydelser indenfor det geotekniske fagområde:

 

  • Jordbundsundersøgelser
  • Geotekniske tilsynsarbejder
  • Undersøgelser ved sætningsskader