Sætningsskader

I forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter, registreres der i dag stadig flere ejendomme med revner/sætningsskader. Dette skyldes primært, at man ikke tidligere udførte jordbundsundersøgelser forud for opførelse af nybyggeri, hvilket kan have medført fejlfundering.

 

Som følge heraf kan der, især ved ejendomme af ældre dato, opstå problemer med fejlfundering og dermed sætningsskader på ejendommen.

 

Christensen/Kromann kan i overstående tilfælde udføre en geoteknisk undersøgelse som beskriver de funderingsmæssige forhold, samt konsekvenserne heraf. Den geotekniske undersøgelse for sætningsskader vil normalt indeholde:

 

  • 2-3 geotekniske boringer
  • Nivellement af bygningen til fastlæggelse af sætningernes størrelse
  • 1-2 prøvegravninger til fastlæggelse af fundamentsunderkant

 

På baggrund af de indsamlede resultater, udarbejdes en geoteknisk rapport som beskriver de mulige skadesårsager, samt forslag til udbedring af en evt. fejlfundering. Desuden foretages en vurdering af sætningernes fremtidige udvikling og størrelsesorden, idet det i en evt. køb/salg situation er vigtigt at fastlægge hvorvidt de fremtidige sætninger er af kosmetisk karakter eller har konstruktionsmæssig indflydelse.

 

Det anbefales at få udarbejdet et oplæg samt tilbud på det konkrete projekt.