Projektering

Beregninger på geotekniske konstruktioner kræver ofte en faglig specialiseret indgangsvinkel, hvor indgående kendskab til bygge- og anlægskonstruktioner samt materialeegenskaberne for de forskellige danske jordarter er en krævet forudsætning til beregningerne.

Christensen/Kromann kan tilbyde projektering/geotekniske beregninger af en række funderingskonstruktioner, herunder:

  • Pælefunderinger
  • Stabilitetsberegninger
  • Fundamentsdesign og herunder deformationsproblemer
  • Byggegruber
  • Støttevægge

Ovenstående ydelser kræver et indgående kendskab til det aktuelle projekt, hvorfor projektering og udførelse af geotekniske beregninger som oftest udføres pr. medgået tid, eller ved forudgående aftalt fast pris.