Vindmøller

Christensen/Kromann har gennem en årrække beskæftiget sig med geoteknisk rådgivning og tilsyns-arbejder indenfor onshore vindmøllebranchen. Da Christensen/Kromann til stadighed søger at optimere arbejdsgangene samt processerne i anlægsarbejderne i forbindelse med vindmølleprojekter, har vi, med udgangspunkt i egne erfaringer samt bygherrernes ønsker, udarbejdet et effektivt og fleksibelt produkt for den geotekniske rådgivning på vindmølleprojekter på land.

 

Produktet består af flere komponenter og hver enkelt komponent kan tilpasses det enkelte projekt og/eller bygherres ønsker. Som udgangspunkt indeholder Christensen/Kromanns geotekniske rådgiverprodukt følgende komponenter:

  • Jordbundsundersøgelser

  • Tilsynsarbejder

  • Kvalitetssikring