Jordbundsundersøgelser

Jordbundsundersøgelsen er groft sagt første spadestik til alle bygge- og anlægsarbejder der kræver/-medfører konstruktioner under jorden. Jordbundsundersøgelsen er forudsætningen for projektering af fundamentskonstruktioner og giver bygherre ro i sindet, idet undersøgelsen giver kendskab til undergrunden. Hermed kan de rette forholdsregler tages i projekteringsfasen og uheldige overraskelser, som f. eks. ekstra omkostninger til fundering samt efterfølgende revner og skader, kan dermed undgås.

 

Christensen/Kromann udfører jordbundsundersøgelser for alle typer af byggerier og anlægskonstruktioner. Jordbundsundersøgelserne er skræddersyet til de enkelte projekter, og omfanget af undersøgelserne planlægges med udgangspunkt i de gældende normer og bygherrens/rekvirentens ønsker samt Christensen/Kromanns indgående kendskab til de danske jordarter.

 

Da en jordbundsundersøgelse er et produkt der tager udgangspunkt i det konkrete projekt, anbefales det altid at indhente et uforpligtigende tilbud.

 

I forbindelse med udførelsen af den geotekniske undersøgelse, kan der med fordel udføres miljøtekniske undersøgelser med henblik på den efterfølgende håndtering af overskudsjord fra byggeriet. Omfanget og kravet til eventuelle kemiske analyser afhænger af ejendommens kortlægningsstatus (V1, V2 eller områdeklassificeret), hvorfor det anbefales at få udarbejdet et oplæg samt tilbud til det konkrete projekt.