Tilsyn

Det geotekniske tilsynsarbejde er et supplement til den geotekniske undersøgelse. Tilsynet har det formål at sikre en tilstrækkelig og korrekt fundering iht. de opsatte retningslinier i den geotekniske rapport samt ingeniørens beregningsmæssige forudsætninger for opførelsen af de planlagte konstruktioner.

 

Christensen/Kromann har igennem mange år opbygget stor praktisk og faglig erfaring med tilsynsarbejder af enhver type. Med vores entreprenante indstilling er vi hjemmevante på byggepladsen, lige fra parcelhuset, store etagebyggerier, anlægskonstruktioner samt onshore vindmøller, hvor vi er yderst løsningsorienteret.

 

Kort sagt, Christensen/Kromann kan, vil og tør tage de rette beslutninger og ansvaret for de funderingsmæssige løsninger på byggepladsen.

 

Tilsynsarbejder udføres typisk pr. medgået tid og kørsel faktureres efter statens takst. For større tilsynsarbejder anbefales det at indhente konkrete tilbud.