Jordbundsundersøgelse

Der udføres geotekniske jordbundsundersøgelser for hver af de planlagte vindmøller. Undersøgelsen ligger til grund for projekteringen af fundamentet samt en eventuel grundvandssænkning. Christensen/Kromann anbefaler at jordbundsundersøgelsen indeholder 2-3 boringer for vindmøllefundamentet samt minimum 1 boring for kranpladsen. Undersøgelsen afsluttes med en geoteknisk rapport som beskriver jordbunds- og grundvandsforholdene samt håndtering af disse. Rapporten indeholder desuden en bæreevne-beregning af kranpladsen, således at kranarbejder kan foregå under sikre og kontrollerede forhold på pladsen. Jordbundsundersøgelsen samt den geotekniske rapport udarbejdes i henhold til gældende Eurocode (EC7), samt de udleverede forskrifter fra mølleleverandørens rådgiver på fundamentsdesignet.