Tilsynsarbejder

Christensen/Kromann udfører geoteknisk udgravningstilsyn for hvert vindmøllefundament. Ved udgravningskontrollen sikres, at der er udgravet til bæredygtigt lag og jordens styrkeparametre som angivet i den geotekniske rapport verificeres.

 

Efter at udgravningen er godkendt, støber entreprenøren renselag og fundamentets armering bindes. Christensen/Kromann udfører armeringskontrol i forhold til de projekterede armeringstegninger og sikrer at armeringen er bundet korrekt.

 

Når armering er bundet korrekt, og det er sikret at der udstøbes med tilstrækkeligt dæklag, støbes fundamentet. Efter endt hærdning udfører Christensen/Kromann støbekontrol hvor der kontrolleres for eventuelle svindrevner. Desuden udføres der dæklagsmålinger som yderligere kontrol af støbearbejdet.