Kvalitetssikring

De danske mølleleverandører stiller store krav til kontrol af kvalitet i bygge- og anlægsfasen. Christensen/Kromann har igennem årerne opbygget et solidt forhold til de danske mølleleverandører som gør, at vi har et indgående kendskab til de opstillede krav samt et godt samarbejde med de implicerede parter. Dette sikrer at projekterne udføres efter de gældende kvalitetskrav og uden væsentlige tidsmæssige og økonomiske problemer for bygherre.

 

Christensen/Kromann tilbyder ligeledes at foretage en gennemgang af KS-materiale fra anlægsarbejderne i forbindelse med støbningen af vindmøllefundamenterne. Gennemgangen sikrer at entreprenøren har udført arbejderne i henhold til de i arbejdsbeskrivelserne angivne kontrolpunkter.

 

Christensen/Kromann kan tilbyde byggeledelse af anlægsarbejder i forbindelse med vindmølleprojekter. Byggeledelsen kan indeholde afholdelse/deltagelse i byggemøder, styring af tidsplaner og de forskellige entreprenører på byggepladsen og/eller løsning samt optimering af problemer eller processer der dukker op i løbet af en byggefase.